Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie
informuje o terminach rekrutacji
na rok szkolny 2023/2024

– do klasy I Szkoły Podstawowej w Grabanowie
– spoza obwodu szkoły
– do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego Szkoły Podstawowej
w Grabanowie

Wnioski o przyjęcie należy składać
w terminie

od 3 do 15 marca 2023 r. w godzinach 8.00 – 15. 00.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły 
www.spgrabanow.pl (zakładka Rekrutacja)

Skip to content