KONKURS ŚWIĄTECZNY

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
uczniów naszej szkoły
do wzięcia udziału
w szkolnym konkursie plastycznym
pod hasłem:
„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”
(palma, stroik, pisanka, kartka świąteczna)
Organizator konkursu: wychowawcy świetlicy szkolnej

Cele konkursu:

 • Kultywowanie wśród uczniów tradycji świątecznych.
 • Zachęcanie do działalności plastycznej na określony temat.
 • Rozwijanie inwencji twórczej poprzez zastosowanie różnorodnych materiałów.
 • Wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.
 1. W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z kl. 0 – VIII
 2. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
 3. I kategoria – klasy 0 – III
 4. II kategoria – klasy IV – VIII
 5. Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna.
 6. Ozdoby mogą być wykonane samodzielnie lub z pomocą rodziców.
 7. Do wykonanej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa). W przypadku kartki świątecznej nie należy dokonywać na niej żadnych wpisów
  typu: życzenia, dane uczestnika.
 8. Prace należy dostarczyć wychowawcy do dnia 27 III 2023r.
 9. Wykonane ozdoby oceni komisja. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Przy ocenie będzie brana pod uwagę pomysłowość autora, estetyka wykonania i zgodność z tematem.
 10. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 11. Przyniesione ozdoby świąteczne przechodzą na własność szkoły.
 12. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane techniką komputerową.
Skip to content