O nas

O nas

Grabanów to wieś leżąca w gminie Biała Podlaska. Na jej początku, przy rozstaju dróg, stoi znany wszystkim mieszkańcom krzyż. Dodatni przyrost naturalny zapewniają mieszkańcom bociany białe, które założyły tu aż cztery gniazda i co roku wyprowadzają swoje młode.

Dzieci mieszkańców mają zapewnione doskonałe warunki rozwoju dzięki uczęszczaniu do nowoczesnej szkoły. Wybudowano ją w latach sześćdziesiątych w czynie społecznym. W roku 2008 została rozbudowana, odnowiona i wyposażona w salę gimnastyczną.

Naturalną granicę między Białą Podlaską, a Grabanowem stanowi rzeka Klukówka o długości 32 kilometrów, która ma źródła w okolicach Zieni w gminie Huszlew. W jej czystych wodach występuje bogata flora i fauna. Zimują tu nawet raki.

Naturalne krajobrazy pól, łąk i dróg mają wiele uroku. Mimo, że są charakterystyczne dla wielu okolic Podlasia, to dla nas – mieszkańców Grabanowa – będą wyjątkowe.


Co roku, na początku czerwca w Grabanowie odbywa się festyn w ramach otwartych drzwi Lubelskiego Ośrodka Dworactwa Rolniczego. Można tam między innymi kupić plon pracy pszczół z pasieki ośrodka.

Mieści się on w dworze powstałym pod koniec osiemnastego wieku, założonym na gruntach majątku Radziwiłłów w Roskoszy jako folwark pełniący rolę zaplecza rezydencji. Obecnie jest tu ośrodek szkoleniowy, baza hotelowa, restauracja i siedziba Centrum Edukacji Ekologiczno – Rolniczej.

Tak więc Grabanów to wieś, która łączy historię i tradycję z nowoczesnością, o której pisze miejscowa poetka pani Walentyna Dubaniewicz:
Ziemia nasza podlaska to zbożowe łany,
Pola, łąki i lasy, to kraj nasz kochany.
To szczebiot jaskółek, słowików śpiewanie
I klekot bocianów, kukułek kukanie.

To lud nasz wiejski szczery i życzliwy
I Bogu wierny, zawsze sprawiedliwy.
To nasz Grabanów pełen uroku
Coraz piękniejszy każdego roku

Jak mam opisać ją wierszami,
Jak ją wyśpiewać piosenkami?
Piękna, gościnna, urodzajna, święta
O której każdy z nas pamięta.

Młodzi też wiedzą co „Ojczyzna” znaczy,
To im i rodzic i nauczyciel tłumaczy,
Że Grabanów to „Mała Ojczyzna”, w której wzrastamy
I całym sercem kochać go mamy!

Skip to content