KONKURS ŚWIĄTECZNEJ PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

  1. Cele
  • popularyzacja języka angielskiego i rosyjskiego wśród dzieci;
  • dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języków obcych;
  • przygotowanie uczniów do wykorzystania języka angielskiego i rosyjskiego w sytuacjach życiowych i zachęcanie do samodzielnego poszerzania swoich wiadomości;
  • rozwijanie wszystkich sprawności językowych począwszy od słuchania i czytania poprzez mówienie i śpiewanie do pisania dzięki takiemu źródłu językowemu, jakim jest piosenka.
  1. Warunki uczestnictwa:
  • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-III, IV- VIII.
  • Za wykonawcę uważamy solistę lub duet.
  • Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolny utwór w języku angielskim albo rosyjskim. Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 2 minut. Piosenka nie może zawierać treści obraźliwych bądź wulgaryzmów.
  • Uczestnicy mogą wykorzystywać akompaniament własnego zespołu, instrument, własny podkład muzyczny (bez słów),  a także wykonać utwór a’cappella.

Skip to content