KONKURS – Najciekawszy list do św. Mikołaja

wychowawczynie : Anna  Witnik i  Wioleta Majewska

Cele konkursu:

 1. Zachęcenie uczniów do działalności plastycznej na określony temat.
 2. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej poprzez zastosowanie różnorodnych materiałów i technik pracy.
 3. Wzbudzenie emocji, radości w związku ze zbliżającymi się świętami

Bożego Narodzenia.

 • Kultywowanie wśród uczniów tradycji świątecznych.

Regulamin:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów klas  I –  III.

 Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – dzieci 3 – 4 lata
 • II kategoria- dzieci 5 – 6 lat
 • III kategoria  – klasy I – III
 • Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę – list.
 • Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną i z wykorzystaniem różnych materiałów oraz ozdób.
 • Praca, czyli list skierowany do św. Mikołaja, może być w całości w formie plastycznej i rysunkowej, ale może też zawierać różne wpisy takie jak lista życzeń i marzeń.
 • Format pracy: A-4  lub A-3, może też być to praca przestrzenna w tych formatach.
 • Praca może być wykonana z „drobną” pomocą rodziców.
 • W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.
 • Każdy list (na odwrocie) powinien posiadać imię i nazwisko autora oraz klasę.
 • Prace plastyczne należy przynieść do P. Wioli lub do P. Ani do dnia 12.12.2023 r.
 • Wykonane prace plastyczne ocenia komisja, a najciekawsze zostaną nagrodzone.
Skip to content